PRIVACY

Suneco B.V., gevestigd aan Dokter van Deenweg 124, 8025 BN  Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Suneco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, door te e-mailen naar privacy@suneco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Suneco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Suneco B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Suneco B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suneco B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Suneco B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens contactformulier

Via het contactformulier vragen wij naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Zodra uw contactverzoek, vraag of opmerking door ons is verwerkt zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Persoonsgegevens nieuwsbrieven

Voor de nieuwsbrief vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Uw persoonsgegevens ten behoeve van de nieuwsbrief worden direct na uitschrijving verwijderd uit onze e-maillijst.

Persoonsgegevens sollicitatie

Ten behoeve van de sollicitatie vragen wij u om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en CV. Wij bewaren uw CV en dus ook alle persoonsgegevens die daarin verstrekt worden. De gegevens hieruit zullen wij niet verder verwerken in onze systemen. Wij bewaren deze gegevens tot uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Het is mogelijk dat wij u vragen om toestemming om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er op een later tijdstip een passende functie voor u vrij komt.

Persoonsgegevens analytics

Met Google Analytics en Sitecore worden gegevens verzameld over uw activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat type. Met de inzet van Google Adwords kan gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen worden bijgehouden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over Sitecore, Google Analytics en Google Adwords cookies zijn te lezen in de cookieverklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

Suneco deelt met deze website geen persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Suneco B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics en Hotjar. Wij maken gebruik van de informatie uit deze tools voor het verbeteren van onze service. Meer informatie over cookies vindt u in de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suneco B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@suneco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij zullen na het uitvoeren van uw verzoek deze informatie direct verwijderen.

Suneco B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Suneco B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar privacy@suneco.nl.

Contactgegevens Suneco

Dokter van Deenweg 124
8025 BN  Zwolle 
privacy@suneco.nl
088 0027 960
www.suneco.nl

Jaap van Braam Houckgeest is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG006161) van Suneco B.V. Hij is te bereiken via jvbraamhouckgeest@suneco.nl